Untitled Document
tart
Untitled Document
Untitled Document
Alapítványról
A T-ART alapítvány tevékenysége:


A T-Art Alapítványt Tenk László Munkácsy-díjas festőművész és felesége,
Tenk Zsóka gobelinszövő hozta létre 1990-ben azzal a céllal, hogy segítse
- a mai magyar képzőművészet hazai és külföldi megismertetését,
- a különböző művészeti ágak, valamint az alkotók és a művészettörténészek közötti kapcsolat elmélyítését,
- egy óbudai kortárs képzőművészeti gyűjtemény alapjainak megteremtését,
- a közönség ízlésformálására irányuló kezdeményezéseket.
A szervezet Alapító Okiratát 214. sorszám alatt vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.
Vagyonának kezelését és működésének irányítását az alapítók által felkért Kuratórium látja el. A közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámolót és gazdálkodásának adatait az évente készített beszámoló és közhasznú jelentés tartalmazza.
A T-Art Alapítvány a működési céljainak megvalósítását támogató művészek adományaiból kortárs képzőművészeti gyűjteményt hozott létre. Ennek darabjait a magyar kulturális örökség értékeiként őrzi, gondozza és biztosítja azoknak a közönséggel való kapcsolatát is (kiállítások, műtárgykölcsönzés, műgyűjtők érdeklődésének felkeltése vagy művészettörténeti feldolgozás formájában egyaránt).
Az Alapítvány tevékenységének szakmai igényességét tanúsítja az a tény, hogy több muzeális intézménnyel alakított ki komoly munkakapcsolatot. Ezek között kiemelkedő a szerepe az Óbudai Múzeumnak.
A T-Art Alapítvány résztvevője a Magyar Festészet Napja, a Szakrális Művészetek Hete, az Óbuda Napja és a viszáki Kultúrpajta programjainak.
Alapítástól másfél évtizeden át Dr. Supka Magdolna művészettörténész szellemi vezetésével valósult meg a gyűjtemény-gyarapítás, a kiállítások rendezése és a Paletta-sorozat elnevezésű kiadványok megjelentetése.
A Professzor Asszony iránti tisztelet jeléül – halála után – róla elnevezett díjat
(Supka Magdolna Emlékdíj)
hozott létre az Alapítvány, amellyel évente egy
a kortárs művészet gondozásában kiemelkedő személyiséget ismer el.
2010 óta Garami Gréta fiatal művészettörténész segíti az Alapítvány kiállításait.
2012-ben elkészítette az Alapítvány 22 éves történetét bemutató tanulmányát.
Az Alapítvány Kugler Flórián mecénás segítségével Kugler könyvek címmel album-sorozatot jelentetett meg.
Az Alapítvány játékos tárlatvezetéseket, kézműves foglalkozásokat és szakkört szervez, kapcsolatot tart a környékbeli iskolákkal és óvodákkal. A szervezést és a foglalkozásokat Bihariné Tenk Dóra, az Alapítvány asszisztense vezeti.